Miljö-Vatten-Mineraler

Mineraler är grundämnen som kroppen behöver. Dessa är fosfor, jod, järn, kalcium, kalium, koppar, krom, magnesium, mangan, molybden, selen och zink. https://vividus-butik.se/vattenfilter

Välkommen att tipsa oss om recept, eller visa oss hur Din trädgård ser ut. Kom med tips, ställ frågor och kommentera. Vi är en levande site – allt handlar inte om priset på en viss frösort, utan att Du blir nöjd och har glädje av det Du handlar från oss. https://blogg.vividus-butik.se/vividus-vision/

Vi har även högkvalitativa mineraler och vattenfilter. Rent vatten är A och O… Visste Du att:
De mest hälsosamma vattenkällorna är de som innehåller mineraler. Detta gäller exempelvis vattnet i Bollebygden (Stenkulla Brunn) och vattnet på Okinawa som passerar genom djupa lager av korallsand. Vattnet från dessa källor har rikligt med mineraler och blir naturligtvis då även lätt basiskt. Någon tror kanske att det är detta faktum, dvs att vattnet är aningen basiskt som är det hälsosamma, men det har i forskning visat sig att det är mineralerna (som är orsaken till att vattnet är basiskt) som kroppen har användning för och reglerar olika pH-nivåer i kroppen. https://vividus-butik.se/vattenfilter/mineraler

Du behöver selen!

Selen är ett livsviktigt grundämne som måste tillföras via kosten eller genom tillskott. Sveriges jordar har bland de lägsta halterna i världen. Intensiv odling, tungmetallnedfall och markförsurning har bidragit till att försämra halterna ytterligare. Här får du veta mer:

Andra länder med mycket låga halter är bland annat Nya Zeeland som importerar selenrikt australiensiskt vete. Finland har blandat selen i konstgödseln och i delar av Kina ges selen som kosttillskott.

Varför behöver kroppen selen?
Selen finns i alla kroppens celler; det ingår i antioxiderande enzymer som skyddar mot fria radikaler och därmed en mängd sjukdomar och åldrande. Selen stärker hjärtat och andra musklers funktioner; verkar uppbyggande för levern, förebygger hjärtsjukdomar och stress, stärker immunförsvaret och förstärker effekterna av vitamin E.

Molybden

Halten av molybden i jorden varierar mycket mellan olika områden. Molybden ingår i enzymer som behövs för proteinomsättningen.

Hur får vi i oss molybden?

Molybden finns i många livsmedel. Några exempel på mat som innehåller mycket molybden är spannmål, baljväxter, nötter, inälvsmat, mjölkprodukter och ägg.

Hur mycket molybden behöver vi varje dag?

Det saknas underlag för att fastställa Nordiska näringsrekommendationer för molybden. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)har däremot satt ett tillräckligt intag (Adequate Intake (AI)) för molybden (2013) och intaget uppskattas variera i olika åldersgrupper.

Uppskattat tillräckligt intag per dag:

Kön/Grupp/ÅlderTillräckligt intag
Spädbarn 7-11 månader10 mikrogram
Barn 1-3 år15 mikrogram
Barn 4-6 år20 mikrogram
Barn  7-10 år30 mikrogram
Barn 11-14 år45 mikrogram
Barn 15-17 år65 mikrogram
Vuxna från 18 år65 mikrogram
Molybdenbrist

Molybdenbrist har inte påvisats hos människa mer än ett enda fall då en patient åt specialkost under en lång period.

Efsa har fastställt en övre gräns för säkert intag (UL, upper level) för vuxna till 0,01 mg per kg kroppsvikt och dag, vilket för en person som väger 60 kg motsvarar 0,6 mg per dag. 
Viktigast av allt är förstås att vattnet är rent och inte innehåller en cocktail av giftiga ämnen. https://vividus-butik.se/vattenfilter