vividus

vividus

Vividus är en förening som hjälper barn i tredje världen. Vi har en hemsida som heter http://www.vividus.se.

Vi försöker dels upplysa via vår hemsida hur viktigt det är att hjälpa, och hur dessa barn blir hjälpta. Vi sponsrar childfriend – dels från intäkter av fröer men också för de optimeringsuppdrag vi åtar oss att utföra. http://vividus.se/seo-och-marknadsforing/

Basaltmineral (eller ”Rockdust”) är ett fint, mineralrikt stenmjöl, utvunn-et från det svenska urberget. Det kan med stor fördel användas till ekolo-gisk odling. Det innehåller enligt våra analyser mer än 78 olika mineraler och spårämnen. Detta kan jämföras med de tre ingredienser – kalium, kväve och fosfor – som är det enda innehållet i de vanligaste kemiska gödnings-medlen som används på åkrar runt om i världen. Det är viktigt att basal-tmineralet innehåller en bra balans mellan mineralerna och att det inte innehåller giftiga tungmetaller. 

Vivivdus har ett brett sortiment av fröer, mineraler och vattenfilter. Handla online av vividus, snabba leveranser! All överskott går till välgörenhet. http://www.vividus-butik.se

När grönsaker får växa i jordar berikade med detta stenmjöl, mångdubb-las innehållet av de livsviktiga mineraler som människor och djur behöver för att hålla sig friska, och detta utan någon ökning av giftiga tungmetall-er. En mängd försök och jämförande tester har tydligt visat att plantor som växer i jord där stenmjöl har tillsats, växer fortare och blir bra mycket större.

Några av fördelarna med basaltmineral:

  • Plantan bildar mer klorofyll och blir därmed grönare.
  • Grönsaker får ett väsentligt högre näringsinnehåll, och smakar därför bättre.
  • Plantan blir kraftigare och får ökad motståndskraft mot skadeinsekter.
  • Skyddar mot mögel och svamp.

Välkommen till vår butik !