Vår vision!


är att hjälpa barn i Asien att få en bra uppväxt – något som vi anser att alla barn förtjänar. Vi bidrar på ett ekonomiskt plan; genom att donera pengar till olika organisationer som gör skillnad för dessa utsatta barn: www.childfriend.com och www.Föreningen-child.org.
För att kunna donera pengar till dessa organisationer så administrerar vi http://www.vividus-butik.se

Childfriend

När Ahnan var 5 år dog hans pappa i en trafikolycka. Mamman som blev lämnad ensam med 2 barn kunde inte klara att försörja sina båda barn. Hon gick därför till BCM och undrade om sonen Ahnan kunde få ett hem där.

Självklart ville vi hjälpa den splittrade familjen. Ahnan kunde inte förstå varför hans mamma lämnat honom och gett sig av och gick hela tiden och väntade att hon skulle komma tillbaka. Under den första månaden hittade man honom flera gånger sittande vid vägkanten gråtande och hoppades att mamma skulle komma.

Med tiden har Ahnan anpassat sig till sitt nya liv och mår idag bra och har fått många nya kompisar på Huadoi. Mamman som finns i närheten kommer då och då på besök, men  Ahnan trivs nu på Huadoi och vill bo där.

Välkommen till en levande online butik, vi har fröer, mineraler och vattenfilter.

Vi gör skillnad!

Vatten

Människokroppen består till 70% av vatten, ett barns kropp till ca 90%, och detta vatten byts ut varje månad. 99% av alla molekyler i kroppen är vattenmolekyler. Mängder av ämnen som kroppen inte kan använda, vissa av dem giftiga och följer med vattnet när vi dricker. Med tiden acku-mulerar vi många av dessa ämnen. Våra filter – njurarna, levern, etc. – låses i en kontinuerlig kamp för att frigöra kroppen från dessa oönskade ämnen som ständigt belastar vårt immunsystem. Detta kan orsaka allergier och andra sjukdomar som, trots vår allt högre levnadsstandard, brer ut sig mer och mer… https://vividus-butik.se/vattenfilter/fasta-installerade-vattenrenare

Marknadsföring

Vi hjälper till med marknadsföring och allehanda webbhjälp. http://vividus.se/seo-och-marknadsforing/ Texthantering, optimering av site/butik, SEO, osv. Välkommen att skicka oss ett e-mail. Att driva webb butik är på flera sätt svårare än att ha en fysisk butik, i den meningen att det inte är en självklarhet att få besökare/kunder att hitta till en internetbaserad butik.

För oss är det en utmaning att jobba som vi gör, men det ligger oerhört mycket jobb bakom. Det är alltifrån domännamn, till var man vill ha sin server och mycket annat. Att “checka” av en butik, skriva ner en analys och plan vad man bör ändra på kostar en hel del tid och pengar. Dels för själva analysen och vad man vill uppnå, dels att rent fysiskt utföra det. http://www.vividus.se

Vi hjälper Dig gärna för en bråkdel av vad det egentligen kostar om Du skulle ha vänt Dig till en webb byrå på Stureplan. Inte på något sätt är vi bättre än dem, men hos oss betalar Du inte för några kontorslokaler… Vi jobbar ideellt och har inte ens några lokaler annat än för just våran webb butik som inte kräver många kvadratmeter, för sortering och katalogisering. Vividus vision är att hjälpa mindre bemedlade barn i Asien. http://www.childfriend.com

Välkommen till Din fröbutik!

Info@vividus.se 0729148045 www.vividus.se